Дополнительно:

Завтрак - 4 лв.
Обед - 8 лв.
Ужин - 7 лв.
Парковка - 8 лв. / 24 часа
Заказ такси- 1 лв.
Напоминание по телефону - 0 лв.